חלקי CAD/CAM

חלקי CAD/CAM

טכנולוגיית CAD/CAM הינה תכנון וייצור של כתרים, גשרים, תותבות ושחזורים בעזרת מחשב. חלקי CAD/CAM מתוכננים ומיוצרים בהתאמה אישית למטופל, לעיצוב מבנה הגשר והכתרים שיותקנו בהמשך.

extra_imag_nall.png
extra_imag_nall.png