טרנספרים הברגה פנימית והברגה חיצונית

טרנספרים

טרנספרים מתחברים לשטח השתל ולאחר מכן מיוצר תבליט שמאפשר באופן מדויק לתעד את המיקום ואת הכיוון של השתל בתוך הפה. ניתן לבצע תבליט בטכניקת כף פתוחה וטכניקת כף סגורה. טכניקת כף פתוחה מומלצת במיוחד כשהשתלים לא מספיק מקבילים אחד לשני, כדי לאפשר להכין תבליט עם מספר טרנספרים. טכניקת כף סגורה מומלצת כשהשתלים מספיק מקבילים אחד לשני.

extra_imag_nall.png
extra_imag_nall.png