חברים כדוריים - הברגה פנימית וחיצונית

מחברים כדוריים

מחברים כדוריים מיועדים לפרוטזות הניתנות להסרה. הם מתחברים לפרוטזה באמצעות מתאם ניילון המוכנס לתוך הפרוטזה ומתהדק על הכדור.

extra_imag_nall.png
extra_imag_nall.png