מערכת פירמידיון

חלקים פרוסטטיים

מידות השתל
חלקים פרוסטטיים
קיט כירורגי

לפירמידיון מערכת ייחודית, המותאמת לכלל חלקי השיקום של החברה ומהווה פלטפורמה שיקומית כוללת, המלווה במגוון רחב של עזרים כירורגיים.

מערכת הפירמידיון הופכת הליכים מורכבים לפשוטים ולקצרים עבור רופא השיניים ועבור המתרפא, ומאפשרת עבודה במספר כלים ממוקד תוך צמצום מלאי נדרש.

  • כיפות ריפוי

  • טרנספרים

  • מבנים ישרים

  • מחברים כדוריים

  • מבנים ליציקה

  • מבנים זוויתיים

  • מבני מולטי יוניט

  • מבני מולטי יוניט זוויתיים

  • חלקים משלימים מולטי יוניט

  • חלקי CAD/CAM

מכסי החלמה

מכסי החלמה מחוברים לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והם בולטים מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

טרנספרים

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

3

כיפות ריפוי

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

כיפות ריפוי

4

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

כיפות ריפוי

5

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

כיפות ריפוי

6

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

כיפות ריפוי

7

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

כיפות ריפוי

8

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

כיפות ריפוי

9

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.

כיפות ריפוי

10

כיפות הריפוי מחוברות לשתל לתקופת ההחלמה של 6-12 שבועות והן בולטות מעל הרקמות הרקות כדי ליצור תבליט רצוי לשתלים סטנדרטיים.